Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

covid19

 1. P

  Trending Information Covid19 Issue: Mga doctor na pinapataas ang bilang ng covid19 cases para kumita

  May dalawang video na ako na nakita Isa sa tiktok. Isa naman sa FB. Ang laman ng video ay tungkol sa issue ng mga doctor na binabago ang cause of death ng sinuman para maging covid19 Ang dahilan daw ay may kikitain daw ang mga doctor kung gagawin daw nila na ganun(hazard pay? hindi ko talaga...
 2. G

  Help Information Lockdown V2.0

  So after one whole year and despite billions owed, we’re literally back where we started. Any tips on how to be productive or new hobbies/ pastimes to pick-up this lockdown? How are you guys spending this isolation period?
 3. F

  San kayo kakain pagtapos netong COVID19

  Ako, syempre sa Mang Inasal, miss na miss ko na talaga yung napaka juicy na manok at unli rice na nilalagyan ko pa ng sandamakmak na chicken oil. Kahit anong diet ko nasisira tuwing napapadpad ako dito e, sabayan mo naman ng kanilang mainit na sabaw, nako mapaparami ka talaga ng kain.
Top