Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

diskless

  1. luffking008

    Richtech diskless mga sir Sana matulungan nyu ako

    Mga boss patulong naman po nag corrupt os ng mga client ko Baka po meron kayong os dyan dpa po na kaka ahon during ecq may another problema nanaman hayst. Maraming salamat po sa makaka tulong Kailangan ko po sir ng image file kahit windows 7 lang sir salamat po :(
Top