Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

manga

 1. berlinciao_

  Share Information One Piece Theory Discussion

  Hi mga ka-milenyals! Gusto ko lang mag start ng discussion about One Piece. Yung mga nag babasa ng manga diyan, any theories that you can come up? Lalo na yung mga nababasa natin sa Facebook. Sarap lang kasi mag usap tungkol sa mga ganito, lalo na kapag may kasamang alak. HAHAHA.
 2. qaswer

  FREE Anime and Manga App!

  Ito po para sa mga hindi pa nakakaalam, libreng panonood ng kahit anong Anime at maraming sources ng Manga. Kahit One Piece Manga madali hanapin jan sa dami ng sources in ONE APP! AnYme X Hidden content Tachiyomi Hidden content
 3. 2

  Any suggestion na RPG like anime or manga

  Any suggested RPG like anime or manga?
Top