Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

ofw

  1. D

    Help NEAREST HOTEL FROM NAIA

    Mga master, pa help naman po. Uuwi po kasi ako ng pinas, ask ko lang sana if anong hotel from accredited list ng DOH ang pinaka malapit sa NAIA. Yung mura din po sana. Here's the link po for the list. Sana ma help nyo po ako. Thanks po...
  2. B

    Mas okay ba mag migrate sa Canada or NZ?

    Braders, usapang trabaho and family naman tayo. Nagaapply kasi ko ngayon to migrate to Canada. Inabutan nga lang ng lockdown kaya on hold lahat. Naiisip ko din what if magapply din ako to migrate sa New Zealand. Mas madami kong taya, more chances of migrating diba? Sa pagkakaalam nyo, mas...
Top